BIBLIOTEK FOR LÆGER

IN VINO SANITAS

In Vino Sanitas (Bibliotek for Læger 1990;182:3-38) følger vinen gennem tiderne i forskellige kulturer med fokusering på vinens forskellige roller som rusmiddel, som næringsmiddel, som nydelsesmiddel, som medicin og som gift ─ hvilket ifølge Paracelsus er et spørgsmål om dosis og drikkevaner.  

OM BLY GENNEM TIDERNE

Om bly i vin gennem tiderne (Bibliotek for Læger 1994;186:71-88) fortæller den skræmmende historie om hvordan et højt indhold af bly i vinen ─ hvad enten det var et resultat af forfalskning eller skyldtes fejl i fremstillingen af vin ─ gennem århundreder påførte de uheldige vindrikkere store lidelser eller ligefrem død på grund af blyforgiftning. Først i 1696 nåede en tysk læge, Eberhard Gockel, frem til forklaringen: ”Om at søde sur vin med sølverglød med den største skade for de, som drikker den, til følge.”